Doktor Satans formål

October 21, 2013

_________

Det er i vores natur at lave teorier. Men det er også i vores natur
at gøre os selv og andre til slaver af teorierne. Doktor Satan er til
for at løsne mennesket fra dets egne teoriers tyrani.

Doktor satan har intet imod tro, men er på vagt når tro bliver til
viden. Af samme grund er Doktor Satans største interesse, ikke
de klassiske trossamfund, men derimod videnssamfundet.